Aktív Állampolgárság

Aktív Állampolgárság

Az aktív állampolgár az a személy, aki szerepet vállal a közösségében.   Fontos, hogy ez a szerep egy építő és konstruktív szerep legyen.   Aktivitásra számos mód van az önkéntes vagy jótékonysági erőfeszítéstől kezdve a professzionális pro-bono (térítésmentes) munkáig.   Fontos, hogy az állampolgárok a saját társadalmi és kulturális komfortzónájukon túl is felmerjenek vállalni aktivitást.  Aktív állampolgár az a személy is, aki nem feltétlenül önkéntes munkájával, hanem képességei szerint különböző formákban vesz részt a társadalmunkat alkotó folyamatokban: odafigyel/szavaz, támogat, adományoz, stb... 

 

Az aktív állampolgár érti az összefüggéseket a jogok és felelősségek között.  Az aktív állampolgár felismeri azt, hogy bizonyos jogokkal állampolgári felelősségek (kötelezettségek) is járnak.   Ezeket a jogokat és kötelezettségeket különböző szinteken érzékelhetjük (helyi közösség, országos, regionális vagy EU).  Az aktív állampolgárság az amikor egy állampolgár egyensúlyban gyakorolja jogait és teljesíti kötelezettségeit.  

 

Tájékozott Állampolgár

A tájékozottság elengedhetetlen része az aktív állampolgárságnak.  Tájékoztatáshoz soroljuk, nem csupán a tényszerű tartalomorientált tájékoztatást, de a különböző döntések potenciális következményeinek bemutatását is, beleértve a „távolmaradás” következményét.  Veszélyesnek és kontraproduktívnak tartjuk, ha az állampolgári aktivitás a megfelelő tájékozottság hiányában politikai propaganda nyomására fokozódik. 

Felelős Állampolgár

Egy felelős társadalom eléréséhez, alapítványunk az aktív állampolgárságot, - amelybe belefoglalja a tájékoztatást és az aktív részvételt - kritikus fontosságúnak tartja.  Fontosnak tartjuk, hogy az „egyéni döntés”, a „kollektív következmény” és az „egyéni felelősség” elvei közvetlenül érezhetőek legyenek.  Az aktív állampolgárság hatása legszembetűnőbben helyi és közösségi szinten érezhető.

 

Közösségépítés / szervezés projekt

Aktív közösségek minden sikeres program alapjául szolgáltnak.  Az FTA a közösségeket építését az alábbi kategóriákba sorolja:

  • szervezeti szinten (egyetemek, iskolák, stb)

  • közösségi szinten (nők egyesülete, szülői közösség, stb)

  • Téma szinten (iskolai megfélemlítés, társadalom, stbÖ

  • Szomszédsági szinten (neighborhood watch)

 

A szervezést, szerveződést az FTP InfoKör alkalmazása segíti elő. Tervezett implementáció 2017 január.